CHỌN KỲ TUYỂN SINH

Mầm non
Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non công lập năm học 2022-2023
Từ ngày 04/07/2022 đến 06/07/2022

Lớp 1
Tuyển sinh lớp 1 các trường công lập năm học 2022-2023
Từ ngày 01/07/2022 đến 03/07/2022

Lớp 6
Tuyển sinh vào lớp 6 các trường công lập 2022-2023
Từ ngày 07/07/2022 đến 09/07/2022

Lớp 10
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 (Thời gian từ 13h30 ngày 10/7/2022 đến 24h00 ngày 12/7/2022)
Từ ngày 10/07/2022 đến 12/07/2022